fidbox Logo
Kontakt und Impressum Jilg Parkett externer Link Home
electronic monitoring system
fidbox News Haftungsprobleme Parkett ..und Lšsungen Wem nŸtzt die fidbox? Forschung und Entwicklung Verlegeanleitung Download Infomaterial
   

... a jejich řešení

  • fidbox ukládá do paměti teplotní a vlhkostní poměry od okamžiku instalace
  • měřené hodnoty jsou snímány bezdrátově a nedestruktivně
  • fidbox dokumentuje klimatické podmínky během celé přepravy
  • fidbox potvrdí standardní přepravu zboží za účelem přejímky bezvadného produktu
  • otázky týkající se záruky budou jednoznačně omezeny
  • analýza chyb se při reklamacích opírá o spolehlivé dlouhodobé klimatické údaje
  • portál fidbox na přání uloží informace o materiálech, technikách a provedených pracích (je nutná Podlahová karta)
  • díky fidboxu můžete zdokonalovat výpočty scénářů správného zacházení s materiály
  • díky fidboxu je možné poskytnout individuální naměřené údaje pro interní analýzy výrobků a zajištění kvality
 
 
© Helmut Jilg, Jilg Ges.m.b.H 2008 | Gestaltung: d.sign Gruber & Partner KG