fidbox Logo
Kontakt und Impressum Jilg Parkett externer Link Home
electronic monitoring system
fidbox News Haftungsprobleme Parkett ..und Lšsungen Wem nŸtzt die fidbox? Forschung und Entwicklung Verlegeanleitung Download Infomaterial
   

Tipy pro instalaci a zajištění garance Fidboxu

Před tím než je Vámi objednaný Fidbox expedován k Vám je fidbox uskladněn v našem klimatrezoru.Po vyjmutí kontrolujeme jeho plnou funkci  a zaručujeme plnou garanci.Od tohoto času začíná fidbox zaznamenávat  dlouhodobá data. Před zahájením pokládky krytiny a instalací Fidboxu určete společně s investorem nejvhodnější místo pro Fidbox. Fidbox by měl být instalován v nejteplejším bodě objektu. Ve větších objektech (více než 100m2) vícepatrových budovách , objektech s různorodu funkcí je nutné použít více Fidboxů.
V případě Vašeho zájmu , jsme připraveni Vám pomoci.

Note:

  • Skladování Fidboxu – jen v prostorech s pokojovou teplotou a to v spec hliníkovém boxu
  • Nevystavujte fidbox vlivu mrazu přímého slunečního světla a vody
  • Prosím zaznamenejte číslo a pozici Fidboxu , včetně všech potřebných informací o stavbě do našeho formuláře.

Jak se vyvarovat zkreslení dat:

  • Neumisťujte žádný nábytek nad fidbox
  • Vyvarujte se používání přístrojů využívajících bezdrátový přenos v blízkosti fidboxu

 
 
© Helmut Jilg, Jilg Ges.m.b.H 2008 | Gestaltung: d.sign Gruber & Partner KG