fidbox Logo
Kontakt und Impressum Jilg Parkett externer Link Home
electronic monitoring system
Download Infomaterial
   

fidbox: Minimalizované riziká priľnavosti,
maximalizovaná bezpečnosť výrobku

Moderná architektúra a najnovšie technológie kladú najvyššie požiadavky na spracovateľa a materiál . Kratšie doby výstavby, rýchlejšie pracovné postupy a problematické dôvody nechávajú rásť permanentne riziká priľnavosti.

Chráňte sa teraz pred finančnými následkami reklamácií! S fidbox získate fundované, zaťažitelné dlhodobé údaje a úplnú dokumentáciu Vášho stavebného zámeru.

Fidbox ukladá a dokumentuje teplotné pomery a pomery vlhkosti v podlahovej konštrukcii – od dňa jej zabudovania . Údaje sú odčítateľné po dobu až do desať rokov s adaptačným handheldom kedykoľvek bez zničenia.

Výhody ležia jasne na ruke:

Priemysel: Odporučenia výstavby sa podporujú s istotou pomocou solídnych údajov o klimatických podmienkach na stavenisku.

Veľkoobchodníci : Vďaka dokumentovanej histórii výrobku zo závodu až k zákazníkovi môžete s bezpečnosťou odovzdať bezchybný výrobok.

Odborníci na kladenie podláh využívajú zabezpečené údaje a odhadujú do budúcnosti problémy s priľnavosťou.

Znalci získavajú rozhodujúcu bezpečnosť pomocou najjednoduchšieho prístupu k  meraným radám počas celej životnosti výrobku.

Zákazníci profitujú zo zvýšenej bezpečnosti výrobku pomocou lepšieho zabránenia neodbornej úpravy.

fidbox – s bezpečnosťou do budúcnosti

 
 
© Helmut Jilg, Jilg Ges.m.b.H 2008 | Gestaltung: d.sign Gruber & Partner KG